Kirjanpidon erityiskysymykset ja verosuunnittelu


Moduuli syventää ja monipuolistaa osallistujan yrityksen kirjanpidon ja tuloslaskennan tuntemusta erilaisten casetapausten avulla. Lisäksi moduuli perehdyttää tilinpäätös- ja verosuunnitteluun osakeyhtiössä.

Keskeiset teemat:
- Liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen arvostuksen ja jaksotuksen erityiskysymyksiä ja syventämistä: mm. osatuloutus, valuuttamääräisten erien käsittely verotuksen poistot
- Rahoituslaskelma
- Osakeyhtiön omaan pää-omaan liittyvät liiketapahtumat  
- Osakeyhtiön tuloverotus ja sen suunnittelu
- Erilaisten casetapausten hyödyntäminen oppimisessa

Lähiopiskelupäivät:
4 lähiopiskelupäivää Lahdessa
Kohderyhmä:Kaikki yrityksen kirjanpidosta kiinnostuneet
Ajankohta:Seuraava toteutus keväällä 2022
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1 650 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, oppimistehtäviä etätyöskentelynä, Netvisor-harjoitustyö
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.  
Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi  LUT EMBA -opintoja.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559