Konsernilaskennan ja IFRS:n avainasiat


Moduuli perehdyttää konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuuteen, sisältöön ja tavoitteisiin, ja antaa osallistujalle perusvalmiudet konsernitilinpäätöksen tulkintaan.

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien osalta moduuli perehdyttää IFRS:n sisältämiin keskeisiin vaatimuksiin sekä IFRS-normiston eroavaisuuksiin suomalaisen ja US GAAP –normiston välillä.

Keskeisiä teemat:
- Konsernin käsite
- Konsernitilinpäätöstä koskevat säädökset
- Konsernitilinpäätöksen laajuus ja tavoitteet
- Sisäisten liiketapahtumien eliminointi
- Sisäisen omistuksen eliminointi ja vähemmistöosuuden
erottaminen
- Osakkuus- ja yhteisyritysten yhdistäminen konsernitilinpäätökseen
- Konsernirakenteet
- Konsernin laskelmat
-  IFRS-standardit
- Keskeiset IFRS-vaatimukset sekä erot eri tilinpäätösstandardien välillä

Lähiopiskelupäivät:
4 lähiopiskelupäivää Lahdessa
Kohderyhmä:Kaikki konsernilaskennasa kiinnostuneet
Ajankohta:Seuraava toteutus syksyllä 2021
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1 650 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, itsenäisiä oppimistehtäviä, Moodle-tentti
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.  
Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi  LUT EMBA -opintoja.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559