Kannattavuuden hallinta -verkkokurssi


Kannattavuuden hallinnan itseopiskelukurssissa perehdytään yrityksen talousohjaukseen ja liiketoimintaympäristön muutokseen, kannattavuuteen taloustavoitteena kustannusjohtamisen näkökulmasta sekä tuote- ja palvelupäätöksiin ja asiakaskannattavuuksiin liittyviin laskelmiin.

- Yrityksen talousohjaus ja liiketoimintaympäristön muutos
- Kannattavuus taloustavoitteena kustannusjohtamisen näkökulmasta
- Tuote- ja palvelupäätöksiin sekä asiakaskannattavuuksiin liittyvät laskelmat

Opintojakson jälkeen osallistuja
- ymmärtää kannattavuuden yrityksen taloustavoitteena
- osaa tarkastella kannattavuutta eri näkökulmista ja laatia kannattavuuslaskelmia
- osaa arvioida kannattavuutta päätöksentekijän ja erityisesti kustannusjohtamisen näkökulmasta
Kohderyhmä:Johtamistehtävissä työskentelevät, kannattavuudesta kiinnostuneet ja LUT EMBA -osallistujat
Laajuus:3 opintopistettä
Hinta:400 € + alv 24 %
Haku:Jatkuva haku
Oppimismenetelmät:Itsenäinen opiskelu verkossa: kirjallisuus, tehtävät Moodlessa ja kehittämistehtävä
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Talous -moduulivalikon muilla opinnoilla.

Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT EMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559