Strateginen henkilöstöjohtaminen


Opintojakson tavoitteena on auttaa osallistujaa hahmottamaan strategisen henkilöstöjohtamisen osaksi liiketoiminnan kokonaisuutta. Osallistuja oppii selittämään henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet ja nimeämään henkilöstöhallinnon osa-alueita sekä kuvaamaan niiden merkitystä osana organisaation toimintaa. Osallistuja pystyy tämän jälkeen analysoimaan organisaation johtamiskäytäntöjä sekä osallistumaan organisaation kehittämistyöhön johtamisen näkökulmasta.

Keskeisiä HRM:n osa-alueita, joita opintojaksolla käsitellään:
- strateginen henkilöstöjohtaminen
- muutos
- rekrytointi
- perehdyttäminen
- palkitseminen
- sitouttaminen
- henkilöstön kehittäminen
- urasuunnittelu
- työn organisointi
- työhyvinvointi

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 26.4.2019 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 27.4.2019 klo 9 - 17, Lahti
Perjantai 24.5.2019 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:26. - 27.4. ja 24.5.2019
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1925 € + alv 24 %
Haku:17.4.2019 mennessä
Oppimismenetelmät:Luennot, itseopiskeluharjoitukset ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559