Strateginen markkinointi


Opintojakson tavoitteena on perehdyttää osallistujat markkinointiin liiketoiminnan strategiatasoisena elementtinä.

Opintojakson keskeisimpiä teemoja ovat:
- Markkinointiin liittyvät strategiset valinnat ja päätökset
- Markkinointistrategian suunnitteluprosessi osana yrityksen liiketoimintastrategiaa
- Markkinoinnin strategiset ratkaisut, mm. segmentointi, imago sekä kanavaratkaisut
- Strategisen markkinoinnin toteutusta tukevat analyysit, mm. ympäristöanalyysi ja kilpailija-analyysi.

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 11.1.2019 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 12.1.2019 klo 9 - 17, Lahti
Perjantai 8.3.2019 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 9.3.2019 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:18.3.2022 - 9.4.2022
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1925 € + alv 24 %
Haku:4.3.2022
Oppimismenetelmät:Luennot, itseopiskeluharjoitukset ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559