Digitalisaatio organisaation uudistumisessa


Opintojakson jälkeen osallistuja
- tunnistaa digitalisaation vaikutuksia organisaatioissa ja myös laajemmin sekä osaa arvioida muutoksia ja osaamistarpeita
- tunnistaa käyttäjälähtöisyyden ja yhteiskehittämisen haasteita digiajan innovaatiotoiminnassa
- osaa soveltaa käyttäjälähtöisyyden ja yhteiskehittämisen erilaisia työkaluja ja toimintatapoja digiajan innovaatiotoiminnassa

Opintojakson keskeiset teemat ovat:
- digitalisaation vaikutukset eri tasoilla organisaatioissa ja niiden toimintaympäristöissä systeemisestä näkökulmasta
- vaikutusten arviointi
- uudenlaiset osaamistarpeet ja johtaminen
- käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta ja yhteiskehittäminen digiaikana (menetelmät ja ihmisen kognitiivisten toimintojen huomioonottaminen)
- eri alojen casejen esittely.

Lähiopiskelupäivät:  
Perjantai 25.1.2019 klo 9 - 17, Lahti  
Perjantai 22.3.2019 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:25.1. ja 22.3.2019
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1150 € + alv 24 %
Haku:18.1.2019 mennessä
Oppimismenetelmät:Luennot, verkko-opiskelu ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559