Yrittäjyyden ulottuvuudet ja johtaminen


Opintojakson jälkeen osallistuja osaa yrittäjyyteen liittyvät keskeiset käsitteet sekä oleellisimmat piirteet yrittäjyyden teoriasta. Lisäksi hän tunnistaa yrittäjyyden merkityksen talouden osana sekä organisaatioiden uudistusvoiman lähteenä.

Opintojakson keskeiset teemat ovat:
- Keskeiset yrittäjyyden käsitteet
- Yrittäjyyden teorian tärkeimmät elementit
- Yrittäjyyden edistämisen tavoitteet, käytännöt ja linjaukset
- Sisäinen yrittäjyys yrityksen voimavarana

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 23.11.2018 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 24.11.2018 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:13.5.2022 - 14.5.2022
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Helsinki
Hinta:1150 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Luennot, verkko-opiskelu ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559