Strateginen henkilöstöjohtaminen


Opintojakson jälkeen osallistuja osaa hahmottaa strategisen henkilöstöjohtamisen osaksi liiketoiminnan kokonaisuutta. Hän osaa selittää henkilöstöjohtamisen keskeiset käsitteet ja nimetä henkilöstöhallinnon osa-alueita sekä kuvata niiden merkitystä osana organisaation toimintaa. Osallistuja pystyy analysoimaan organisaation johtamiskäytäntöjä ja pystyy osallistumaan organisaation kehittämistyöhön johtamisen näkökulmasta.

Keskeisiä HRM:n teemoja opintojaksolla ovat:
- Strateginen henkilöstöjohtaminen
- Muutos
- Rekrytointi
- Perehdyttäminen
- Palkitseminen
- Sitouttaminen
- Henkilöstön kehittäminen
- Urasuunnittelu
- Työn organisointi ja työhyvinvointi.

Lähiopiskelupäivät:  
Perjantai 9.11.2018 klo 9 - 17, Lahti  
Lauantai 10.11.2018 klo 9 - 17, Lahti  
Perjantai 14.12.2018 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:19.3.2021 - 23.4.2021
Laajuus:6 op
Paikkakunta:Helsinki
Hinta:1925 € + alv 24 %
Haku:5.3.2021
Oppimismenetelmät:Luennot, ryhmäharjoitukset, itsenäiset lukutehtävät ja harjoitustyö
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987