Kasvun strateginen johtaminen


Opintojakson tavoitteena on tarjota osallistujille syvällinen perehtyminen yritysten kasvustrategioihin, niiden taustateorioihin ja kasvun analyysiin.

Opintojakson suoritettuaan osallistuja
- osaa hahmottaa yrityksen kasvun problematiikkaa, taustoja, esteitä ja toteuttamistapoja
- osaa liiketoiminnan kasvuun liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat
- analysoida kasvun johtamisen mahdollisuuksia ja haasteita
- analysoimaan kasvutilanteita ja  
- pystyy osallistumaan kasvustrategioiden kehittämistyöhön

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 7.9.2018 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 8.9.2018 klo 9 - 17, Lahti
Perjantai 21.9.2018 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 22.9.2018 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:21.1.2022 - 12.2.2022
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta / Helsinki
Hinta:1925 € + alv 24 %
Haku:Ilmoittautuminn on päättynyt. Kysy hajapaikkoja.
Oppimismenetelmät:Luennot, itsenäiset lukutehtävät ja harjoitustyöt
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559