Taloustieteiden matematiikka


Opintojakson suoritettuaan osallistuja tunnistaa matemaattisia peruskäsitteitä ja osaa tulkita funktioiden ja yhtälöiden ominaisuuksia grafiikkaa ja derivaattaa hyödyntäen. Hän osaa myös ratkaista yksinkertaisia taloustieteen optimointiongelmia derivoinnin avulla. Osallistuja hallitsee matriisien peruslaskutoimitukset ja osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän matriisilaskennan keinoin. Osallistuja tunnistaa aritmeettisen ja geometrisen lukujonon ja sarjan. Hän osaa erotella korkolaskutyypit ja valita niistä kuhunkin tilanteeseen sopivan. Osallistuja osaa laskea helppoja todennäköisyyslaskuja.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Matemaattinen peruskäsitteistö: yhtälöt, funktiot, derivaatta ja integraali
- Lineaarialgebra: matriisien peruslaskutoimitukset ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisien avulla
- Matematiikan taloudelliset sovellukset: talouselämän funktiot, differentiaali- ja integraalilaskennan taloudelliset sovellukset, lineaarinen optimointi
- Finanssimatematiikka: sarjat ja korkolaskut
- Todennäköisyyslaskenta

Lähiopiskelupäivät:
Torstai 17.5.2018 klo 16.30 - 20.30, Lahti
Perjantai 18.5.2018 klo 9.00 - 17.00, Lahti
Lauantai 19.5.2018 klo 9.00 - 15.00, Lahti
Torstai 24.5.2018 klo 16.30 - 20.30, Lahti
Perjantai 25.5.2018 klo 9.00 - 17.00, Lahti
Lauantai 26.5.2018 klo 9.00 - 15.00, Lahti
1. välikoe: Torstai 31.5.2018 klo 18.00 - 21.00, Lahti
Torstai 7.6.2018 klo 16.30 - 20.30, Lahti
Perjantai 8.6.2018 klo 9.00 - 17.00, Lahti
Lauantai 9.6.2018 klo 9.00 - 15.00, Lahti
Torstai 14.6.2018 klo 16.30 - 20.30, Lahti
Perjantai 15.6.2018 klo 9.00 - 17.00, Lahti
Lauantai 16.6.2018 klo 9.00 - 17.00, Lahti
2. välikoe: Keskiviikko 20.6.2018 klo 18.00 - 21.00, Lahti
Tentti: Keskiviikko 27.6.2018 klo 18.00 - 21.00, Lahti
Ajankohta:17.-19.5., 24.-26.5., 7.-9.6. ja 14.-16.6.2018
Laajuus:12 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1150 € + alv 24 %, LUT:n opiskelijoille 950 € + alv 24 %
Haku:10.5.2018 mennessä
Oppimismenetelmät:Luennot ja harjoitukset, välikokeet tai tentti
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.  
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559