Organisaatiot - lähestymistavat ja teoriat


Opintojakson jälkeen osallistuja tuntee keskeisimmät organisaatiotutkimuksen näkökulmat, teoriat ja lähestymistavat sekä ymmärtää organisaatioiden teoreettisen tarkastelun ja soveltamisen tapoja. Osallistuja osaa hyödyntää organisaatioteorioita ja niiden näkökulmia, sekä hankkia ja analysoida organisaatioita teoreettisista lähtökohdista.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Organisaatioteorian kehittyminen ja organisaatioteoreettiset lähestymistavat
- Keskeisimmät organisaatioteoriat
- Organisaatio ja ympäristö
- Organisaatio sosiaalisena rakenteena
- Teknologia organisaation määrittäjänä
- Organisaatiokulttuuri
- Organisaation fyysinen rakenne
- Valta, kontrolli ja konfliktit
- Uudet suuntaukset

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 16.3.2018 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 17.3.2018 klo 9 - 17, Lahti
Perjantai 13.4.2018 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 14.4.2018 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt
Ajankohta:16. - 17.3. ja 13. - 14.4.2018
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1925 € + alv 24 %
Haku:9.3.2018 mennessä
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoitustyöt ja tentti
Muuta:Moduuli on osa KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelmaa.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.    
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559