Paikkatietojärjestelmäsovellusten kehittäminen  (SOTE & ICT)Tavoite:  
Osallistujat oppivat kuinka luodaan staattisia tai interaktiivisia paikkatietojärjestelmiä, julkaisemaan karttoja ja kuinka niitä käytetään yhdessä muiden palveluiden tai sovellusten kanssa.

HUOM! Vaatimuksena ohjelmointiosaaminen.

Sisältö:
- Valmiiden karttojen julkaiseminen nettisivulla
- OSKARI-ohjelmiston toteutukseen tutustuminen
- OSKARI-ohjelmiston muokkaus
- Oman OSKARI-ohjelmiston ylläpito ja jakaminen
- OpenLayers:n ja Google Maps:n käyttäminen  

Asiantuntija:
Jiri Musto, LUT
Kohderyhmä:ICT-yrittäjät ja -yritykset, ICT-alan korkeasti koulutetut työttömät
Ajankohta:30.11 - 15.12.2017
Laajuus:3 opintopistettä
Paikkakunta:Etäopiskelu
Hinta:Maksuton osallistujille (ESR-rahoitteinen hanke)
Haku:23.11.2017 mennessä
Oppimismenetelmät:verkkokurssi, harjoituksia, tuutorointi
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935