Johdatus paikkatietojärjestelmiin (SOTE & ICT)Tavoite:
Osallistujat oppivat paikkatiedon perusteet, kuinka data voidaan yhdistää paikkatiedon kanssa ja kuinka tehdään karttoja datan perusteella

Sisältö:
- Paikkatiedon keskeisimmät käsitteet, mm. projektiot, koordinaatistot
- paikkatiedon analysoinnin keskeisimmät työkalut, mm. Puskuri (buffer), yhdistäminen, leikkaus, liitos
- Avoimen paikkatiedon hyödyntäminen
- SQL perusteita
- Käytännön harjoittelua avoimen lähdekoodin OSKARI-ohjelmistolla, sekä paikkatietoikkunaa hyödyntäen (https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/)

Asiantuntija:  
Jiri Musto  
Kohderyhmä:ICT-yrittäjät ja -yritykset, ICT-alan korkeasti koulutetut työttömät
Ajankohta:verkkokurssin kesto 14.11. - 29.11.2017
Laajuus:3 opintopistettä
Paikkakunta:Etäopiskelu, aloitusinfo Lappeenranta
Hinta:Maksuton osallistujille (ESR-rahoitteinen hanke)
Haku:7.11.2017 mennessä
Oppimismenetelmät:aloitusinfo, verkkokurssi, harjoituksia, tuutorointi
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935