Kriittiset verkostot ja yhteistyö  (SOTE & ICT)Tavoitteet:
Perehtyä yritysyhteistyötoimintojen toteuttamistapoihin ja kehittämismahdollisuuksiin oman yritystoiminnan näkökulmasta

Sisältö:
- verkostoihin liittyvät erilaiset käsitteet ja sisällöt
    *mm sosiaaliset verkostot ja yritysten väliset verkostot
- verkostostrategia: mitä kaikkea voi tarkoittaa?
- kilpailla vai tehdä yhteistyötä?

Asiantuntijat:
Tutkijaopettaja KTT Markku Ikävalko, LUT ja TtM Tuula Hämäläinen, LUT

Kohderyhmä:SOTE-alan yrittäjät ja toimijat sekä ICT-alan yritykset, yrittäjät ja toimijat Etelä-Karjalan alueella
Ajankohta:torstai 3.5.2018 klo 12 - 16 ja tiistai 15.5.2018 klo 12 - 16
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:Maksuton osallistujille (ESR-rahoitteinen hanke)
Haku:25.4.2018 mennessä
Oppimismenetelmät:Ennakkotehtävä, lähiopiskelu, tuntiharjoitukset
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935