Tuotekehitys - innovaatiosta tuotteeksi ja palveluksi  (SOTE & ICT)Tavoitteet:   
- Kehittää tuote- ja palveluideoita tuote- ja palvelukonsepteiksi hyödyntäen erilaisia menetelmiä ja työskentelytapoja

Sisältö:
- ideasta tuotekonseptiksi  
- innovaatioprosessin alkuvaiheet
- asiakastarpeet
- tiimityö konseptisuunnittelussa
- ’laadun talo’ –työkalu
- 40 innovatiivista periaatetta
- konseptiehdotusten priorisointi + mahdollinen vierailuluento sote-prosessien kehittämisestä

Asiantuntija:
- Dosentti Kalle Elfvengren, LUTKohderyhmä:SOTE-alan yrittäjät ja toimijat sekä ICT-alan yritykset, yrittäjät ja toimijat Etelä-Karjalan alueella
Ajankohta:Torstai 22.3.2018 klo 12.00 - 16.00 ja torstai 29.3.2018 klo 12.00 - 16.00
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:Maksuton osallistujille (ESR-rahoitteinen hanke)
Haku:15.3.2018 mennessä
Oppimismenetelmät:Ennakkotehtävä, lähiopetus, ryhmätyöt, tuntiharjoitukset ja konseptiesitykset
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935