Innovatiivisuus ja käytäntölähtöisiä innovaatiomenetelmiä (SOTE & ICT)  
Tavoite:  
Ideoida uusia tuote- ja palveluinnovaatioita ideointityöpajoissa hyödyntäen erilaisia luovia menetelmiä
  
Sisältö:  
- ideointia tukeva vuorovaikutus
- luovat menetelmät ideoinnin tukena
- merkitykselliset ja motivoivat innovaatioversot
- älyllinen ristipölytys ja siilojen murtaminen
- ideoista innovaatioiksi –prosessin eteneminen

Asiantuntijat:
KTT Tuija Oikarinen, LUT ja TtM Tuula Hämäläinen, Saimia


Kohderyhmä:SOTE-alan yrittäjät ja toimijat sekä ICT-alan yritykset, yrittäjät ja toimijat Etelä-Karjalan alueella
Ajankohta:Tiistai 14.11.2017 klo 8.00 - 16.00
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:Maksuton osallistujille (ESR-rahoitteinen)
Haku:7.11.2017 mennessä
Oppimismenetelmät:Ennakkotehtävä, alustukset, työpajatyöskentely ryhmittäin
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935