KATI 17 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelma


[ Johtajuus on määrätietoista kehittymistä ]Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö pakottaa niin organisaatiot kuin ihmiset organisaatioissa uudistumaan ja päivittämään osaamisensa ajan vaatimusten mukaisiksi. Samalla työelämä on ehkä kiireisempää kuin ikinä, eikä pitkä irrottautuminen työstä ole aina mahdollista.

Kauppatieteellinen johtamisen pitkä täydennyskoulutusohjelma - KATI - tarjoaa mahdollisuuden koulutuksen yliopistotasoiseen täydentämiseen. Ohjelma avaa osallistujilleen uusia tulevaisuuden näkymiä sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Opetuksella on vahva teoreettinen perusta, mutta opetusnäkökulma on käytännönläheinen. Tämä mahdollistaa opitun tiedon välittömän hyödyntämisen omassa työssä sekä helpottaa opiskelun ja työnteon yhteensovittamista.  

KATI 16 -ohjelmassa opiskelu tapahtuu ryhmässä, joka perinteisesti koostuu monen eri alan ammattilaisista ja asiantuntijoista. Ryhmä, osaavat asiantuntijat, kokenut koulutuksen järjestäjä ja tarkoituksenmukainen sisältö auttavat muodostamaan pitävän pohjan, jonka päälle rakentaa osaamista myös tulevaisuudessa.

KATI 16 -ohjelma rakentuu kolmen teeman ympärille:
> Strateginen johtaminen
> Organisaation uudistuminen
> Johtamistaidot ja HRM

Ohjelma on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Lähiopetusjaksot järjestetään perjantai- ja lauantaipäivisin Helsingin keskustassa noin joka toisena viikonloppuna. Kesät, joulunseudut ja koulujen loma-ajat ovat luentovapaata. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu vaatii itsenäistä opiskelua. Pitkän kestonsa vuoksi KATI-ohjelmaan osallistuminen vaatii osallistujalta paljon opiskelumotivaatiota.Esite:KATI-16-johtamisen-taydennyskoulutusohjelma-A4-4sivua-for-web.pdf (913KB)
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt, KTM-tutkinnosta kiinnostuneet
Ajankohta:Ohjelma käynnistyy alkuvuodesta 2021 ja kestää noin 2 vuotta.
Laajuus:75 opintopistettä
Paikkakunta:Helsinki
Hinta:13 500 € + alv 24 %
Haku:15.10.2020 mennessä.
Oppimismenetelmät:Lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -harjoitukset, etätyöskentelynä itsenäisiä tehtäviä sähköisessä oppimisympäristössä, tentit sekä harjoitustyöt.
Muuta:Osallistujalta edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta.  
KATI 16 -ohjelma sopii väyläksi KTM-opintoihin. Osallistuja voi hyödyntää väylää, mikäli hän on aiemmin suorittanut joko tradenomin, kauppatieteiden kandidaatin tai muun yliopisto- (pl. KTM) tai amk-tutkinnon.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987