KATI 14 - Johtamisen täydennyskoulutusohjelma


[ Johtajuus on määrätietoista kehittymistä ]

Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö pakottaa niin organisaatiot kuin ihmiset organisaatioissa uudistumaan ja päivittämään osaamisensa ajan vaatimusten mukaisiksi. Samalla työelämä on ehkä kiireisempää kuin ikinä, eikä pitkä irrottautuminen työstä ole aina mahdollista.

Kauppatieteellinen johtamisen pitkä täydennyskoulutusohjelma - KATI - tarjoaa mahdollisuuden koulutuksen yliopistotasoiseen täydentämiseen. Ohjelma avaa osallistujilleen uusia tulevaisuuden näkymiä sekä yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Opetuksella on vahva teoreettinen perusta, mutta opetusnäkökulma on käytännönläheinen. Tämä mahdollistaa opitun tiedon välittömän hyödyntämisen omassa työssä sekä helpottaa opiskelun ja työnteon yhteensovittamista.  

KATI 14 -ohjelmassa opiskelu tapahtuu ryhmässä, joka perinteisesti koostuu monen eri alan ammattilaisista ja asiantuntijoista. Ryhmä, osaavat asiantuntijat, kokenut koulutuksen järjestäjä ja tarkoituksenmukainen sisältö auttavat muodostamaan pitävän pohjan, jonka päälle rakentaa osaamista myös tulevaisuudessa.

KATI 14 -ohjelma rakentuu kolmen teeman ympärille:
> Strateginen johtaminen
> Organisaation uudistuminen
> Johtamistaidot ja HRM

Ohjelma on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Lähiopetusjaksot järjestetään perjantai- ja lauantaipäivisin Lahdessa noin joka toisena viikonloppuna. Kesät, joulunseudut ja koulujen loma-ajat ovat luentovapaata. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu vaatii itsenäistä opiskelua. Pitkän kestonsa vuoksi KATI-ohjelmaan osallistuminen vaatii osallistujalta paljon opiskelumotivaatiota.
Esite:KATI 14-johtamisen-taydennyskoulutusohjelma-A4-4sivua.pdf (275KB)
Kohderyhmä:Yrityksen johto, esimiehet, päälliköt, asiantuntijat, toimihenkilöt, KTM-tutkinnosta kiinnostuneet
Ajankohta:2.11.2017 - 31.12.2019
Laajuus:75 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:12 900 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -harjoitukset, etätyöskentelynä itsenäisiä tehtäviä sähköisessä oppimisympäristössä, tentit sekä harjoitustyöt.
Muuta:Osallistujalta edellytetään tradenomin, restonomin (amk), kauppatieteiden kandidaatin tai ylempää yliopistotasoista tutkintoa sekä viiden vuoden työkokemusta.  
KATI 14 -ohjelma sopii väyläksi KTM-opintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559