Analytiikka kustannusjohtamisessa


Moduuli antaa osallistujille valmiudet ymmärtää analytiikkaa ja sen soveltamismahdollisuuksia kustannusjohtamisessa.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Analytiikka taloudessa
- Analytiikan käsitteet ja lähestymistavat
- Analytiikka arvoketjussa case -näkökulmasta tarkasteltuna

Lähiopiskelupäivä:
1 kpl, Lahdessa syksyllä 2019
Ajankohta:Syksy 2019
Laajuus:1 lähiopiskelupäivä ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:850 euroa + alv
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, etätyöskentelynä itsenäisiä oppimistehtäviä sekä case-työskentelyä
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559