Analytiikka kustannusjohtamisessa


Moduuli antaa osallistujille valmiudet ymmärtää analytiikkaa ja sen soveltamismahdollisuuksia kustannusjohtamisessa.

Keskeiset teemat:
- Analytiikka taloudessa
- Analytiikan käsitteet ja lähestymistavat
- Analytiikka arvoketjussa case -näkökulmasta tarkasteltuna

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 18.9.2020 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 3.10.2020 klo 9 - 17, Lahti
Ajankohta:18.9. - 3.10.2020
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:950 € + alv 24 %
Haku:11.9.2020 mennessä
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, etätyöskentelynä itsenäisiä oppimistehtäviä sekä case-työskentelyä
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.  
Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi  LUT eMBA -opintoja.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559