Johtamistutkimuksen klassikot -verkkokurssi


Perehdytään kirjallisuuden ja artikkeleiden kautta klassisiin näkemyksiin johtamisesta aina viime vuosisadalta tähän päivään. Aiheina mm. organisaatiojohtaminen, henkilöstöjohtaminen, strategiajohtaminen, tietojohtaminen, muutosjohtaminen, älykäs johtaminen ja yrittäjämäinen johtaminen.

Tavoitteena on kehittää omaa kriittistä ajattelua ja kirjoittamista.

Tarkasteltavaksi valitaan 3 kirjaa tai 2 kirjaa ja yrittäjyyden artikkelipaketti, miltä pohjalta tehdään lyhyt kirja/artikkelipakettikohtainen tehtävä Moodlessa sekä 10 - 15 sivun laajuinen harjoistustyö soveltaen valittujen kirjojen teorioita omaan työhön tai työnantajayritykseen.
Kohderyhmä:Johtamistehtävissä työskentelevät ja LUT EMBA -osallistujat
Ajankohta:Ei aikaan sidottu, itseopiskelukurssi.
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Moodlessa toteutettava ei paikkaan sidottu itseopiskelukurssi
Hinta:400 € + alv 24 %
Haku:jatkuva
Oppimismenetelmät:kirjallisuus, tehtävät Moodlessa ja harjoitustyö
Muuta:Voit täydentää Leadership & Management -moduulivalikon opintoja muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Katso www.lut.fi/executive

Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT EMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.    

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.

Yhteyshenkilöt:
Liikanen CaritaKoulutuspäällikkö050 512 7100 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935