Rahoituksen verkkokurssi


Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot rahoituksesta ja siihen liittyvistä päätöksentekotilanteista.  

Kurssin sisällössä käsitellään rahoituksen eri osa-alueita: rahoitusinstrumentteja, rahoitusmarkkinoiden toimintamekanismeja, pääoman kustannuksia, investointien kannattavuuden arviointimenetelmiä, yrityksen rahoitussuunnittelun tunnuslukujen tulkintaa sekä yrityksen arvonmäärityksen perusteita.

Kurssin eri osiot sisältävät teoriaa sekä lasku- ja monivalintatehtäviä. Saadakseen LUT-yliopiston myöntämät opintopisteet on opiskelijan osallistuttava kirjalliseen kuulusteluun. Tiedot tenttikirjallisuudesta löytyvät verkkokurssilta.
Kohderyhmä:Henkilöille, jotka joko yritystoiminnassa tai rahoittajana tarvitsevat rahoituksen perustietoja sekä opiskelijoille, jotka suunnittelevat rahoituksen opintoja.
Ajankohta:Itsenäistä työskentelyä, ei aikaan sidottu.
Laajuus:5 opintopistettä
Paikkakunta:Verkkotyöskentelyä, ei paikkaan sidottu.
Hinta:400 € + alv 24 %
Haku:Jatkuva haku
Oppimismenetelmät:Verkkokurssin tehtävät ja kirjallinen kuulustelu.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Talous -moduulivalikon muilla opinnoilla.  Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT EMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559