Kansainvälinen markkinointitutkimus ja markkina-analyysi


Kansainvälinen markkinointitutkimus ja markkina-analyysi -moduuli antaa osallistujalle kattavan kuvan kansainvälisen liiketoiminnan eri päätöksentekotilanteissa tarvittavasta tiedosta. Tavoittena on tarjota konkreettisia vinkkejä yrityksen markkina-analyysin ja kohdemaan valinnan suorittamiseen sekä yrityksen muun toimintaympäristön analysointiin.  

Keskeisiä teemoja ovat:  
- Kansainvälisen toimintaympäristön analysointi
- Sekundäärinen ja primäärinen kansainvälinen markkinointitutkimus
- Tiedon lähteet ja erityyppisten tutkimusten hyväksikäyttö
- Kansainvälinen markkinointitutkimus-organisaatio
- Alustava kohdemaan ja -markkinan valinta  
- Maavalinta osana kansainvälisen liiketoiminnan strategiaa  
- Kansainvälinen asiakasanalyysi ja kilpailutilanneanalyysi  

Lisäksi moduulin aikana kuullaan esimerkkejä suomalaisia yrityksiä kiinnostavista markkina-alueista ja näillä toimimisesta.

Lähiopiskelupäivät:
3 kpl Lahdessa, seuraava toteutus vuonna 2018

Kohderyhmä:Kansainvälisen tai kansainvälistyvän yrityksen johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävissä toimivat.
Ajankohta:Seuraava toteutus vuonna 2018.
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1795 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia sekä harjoitustyö.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi muilla LUT Interplay_ -koulutuksen moduuleilla.
Tämä moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.    

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935