Yrittäjyysosaamista kasvualoille - SOTE-palvelut kartalla

Hankkeen tavoite


Hankkeen tavoitteena on rakentaa koulutusmalli, jolla vastataan nopeasti tulevaisuuden kasvualojen osaamistarpeeseen hyödyntäen korkeasti koulutettuja työttömiä, työttömyysuhan alaisia ja/tai yrittäjiksi aikovia tukien samalla yritysten rakennemuutosta tarjoamalla niille täsmäkoulutettuja osaajia ja edistämällä tuote- ja palveluinnovaatioita.  

Hankkeessa rakennettavaa koulutusmallia kehitetään ja testataan pilottikoulutuksessa tässä hankkeessa.  

Hanke käynnistyy osaamis- ja koulutustarvetta selvittävällä tarvekartoituksella sekä törmäytys- ja verkostoitumistilaisuuksilla, joissa törmäytetään
ICT-alan, sosiaali- ja terveysalan sekä rakennetun ympäristön toimijoita.

Pilottihankkeessa tarjottava koulutus suunnitellaan tarvekartoituksen ja törmäytys- ja verkostoitumistilaisuuksien pohjalta.

Ks. tarkemmin: Tavoitteet ja kohderyhmät

Hanke toteutetaan yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulu OY:n (Saimia) kanssa.

Yhteyshenkilöinä:
Saimia: projektipäällikkö Mikko Ruotsalainen, mikko.ruotsalainen@saimia.fi tai 040 767 2566

LUT: projektipäällikkö Sari Valkeapää, sari.valkeapaa@lut.fi tai 040 535 1935  
koulutussihteeri Anne Kunttu, anne.kunttu@lut.fi tai 0400 802024

Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Lappeenrannan kaupunki.  

Kohderyhmä:Työttömät, työttömyysuhan alaiset, yrittäjiksi aikovat, alueen yritykset
Ajankohta:Hanke 1.3.2016 - 28.2.2019, koulutukset 14.11.2017 - 15.5.2018
Laajuus:
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:ESR-rahoitettu hanke, koulutukset maksuttomia osallistujille
Haku:Hanke on päättynyt 28.2.2019
Oppimismenetelmät:Koulutuksissa luentoja, harjoitustehtäviä, itseopiskelua verkossa
Yhteyshenkilöt:
Kunttu AnneKoulutussihteeri0400 802 024 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935