Hankintatoimen johtaminen


[ Yrityksen arvokkain lenkki ]

Hankintatoimi muodostaa tärkeän lenkin yrityksen tuotekehityksen, tuotannon, myynnin ja asiakkaiden välille. Hankintojen johtaminen edellyttääkin koko yrityksen arvoketjun ymmärtämistä.

Hankintojen kansainvälinen toimintaympäristö ja sen kautta rakentuvat verkostot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailuedun saavuttamiseksi hankintatoimea täytyy johtaa ammattimaisesti ja tehokkaasti osana yrityksen liiketoimintaa.

Yritykset ovat yksilöitä. Siksi pelkkä hyvien käytäntöjen kopiointi ja hallinta eivät riitä. Yrityksen on löydettävä omaan liiketoimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvat tavat johtaa hankintatoimea.

Tule mukaan ja kehitä itsestäsi strategisen tason hankintatoimen asiantuntija!

Miksi?
  • Hankintatoimi elää muutoksen aikaa – reagoivasta operatiivisesta ostamisesta on siirryttävä kohti proaktiivista ja globaalisti toimivaa strategista hankintatoimea.

  • Hankintojen osuus voi olla jopa 75 % yrityksen liikevaihdosta – hankintojen strateginen suunnittelu ja kustannustehokas toteutus ovat yritykselle välttämättömiä.

  • Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa – hankintatoimen rooli organisaation kilpailuedun hankkimisessa ja ylläpidossa korostuu.

  • Hankintatoimen ammattilaisilta vaaditaan jatkuvasti uutta ja monipuolisempaa osaamista.
Kenelle?
  • Yrityksille, jotka ymmärtävät hankintapäätösten olevan tärkeitä strategisia päätöksiä.

  • Yrityksille, joissa tarvitaan tehokkaita työkaluja strategisten valintojen tekemiseen sekä toimittajasuhteiden hallintaan.
  •   
  • Henkilöille, jotka haluavat kehittyä monipuolisesti hankintojen asiantuntijoina ja hankintapäätösten tekijöinä.

  • Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimiville esimiehille, johtajille ja asiantuntijoille sekä näihin tehtäviin valmistautuville.
Esite:LUT_Exe_esite_Hankintatoimi_2018.pdf (451KB)
Kohderyhmä:Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimivat esimiehet, johtajat ja asiantuntijat sekä näihin tehtäviin valmistautuvat.
Ajankohta:Seuraava toteutus alkaa keväällä 2021
Laajuus:11-13 lähiopiskelupäivää ja 24-26 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti, 7. moduuli toteutetaan Saksassa
Hinta:6 500 € - 7 500 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Luentoja ja luennoilla tehtäviä oppimistehtäviä. Työelämän tarpeita huomioivia harjoitustöitä, aihealueen syvällisempään asiantuntemukseen johdattelevia case-harjoituksia ja etätyöskentelynä itsenäisiä tehtäviä sähköisessä oppimisympäristössä. Lisäksi ennakkolukemisia ja -tehtäviä.
Muuta:Ohjelman osallistujilla toivotaan olevan taustalla aikaisempi opisto-, amk- tai yliopistotutkinto sekä työkokemusta hankintatoimen tai siihen kiinteästi liittyvistä tehtävistä.

Ohjelmaan osallistujien suositellaan lukemaan opintojen taustaksi Kari Ilorannan ja Hanna Pajunen-Muhosen kirja Hankintojen johtaminen - Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan (Tietosanoma, 2008 tai 2012) ennen ensimmäisen moduulin käynnistymistä.

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit.

Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelma (kaikki moduulit) on mahdollista sisällyttää LUT EMBA -ohjelman teemaopintoihin.  

Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelman moduulit 1-6 soveltuvat LUT-yliopiston kauppatieteiden tai tuotantotalouden tutkintoihin liiketaloudellisiksi sivuopinnoiksi.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987