Yrittäjyyskasvatuksen ABC


Koulutuksessa opitaan yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjämäisen pedagogiikan perusteita toiminnan kautta. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. oppiminen ja oppimisen ohjaaminen sekä aktiivinen ja osallistuva oppiminen. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on laaja materiaalivalikoima (esim. Nuori Yrittäjyys opintopolku), jonka avulla opettaja voi kytkeä yrittäjyyskasvatuksen osaksi opetustaan.  

Koulutus sopii erityisesti heille, joille yrittäjyyskasvatus ei entuudestaan ole kovin tuttua

Koulutus koostuu yhdestä lähiopetuspäivästä. Haluttaessa koulutukseen voidaan yhdistää myös ohjattua verkkotyöskentelyä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen sekä perus- ja toisen asteen opettajat

Kouluttajana toimii KTT Elena Ruskovaara Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta

Tämä koulutus toteutetaan tarvittaessa. Jos teillä on koulutettava ryhmä valmiina, niin ota yhteys alla olevaan henkilöön.
Kohderyhmä:Varhaiskasvatuksen sekä perus- ja toisen asteen opettajat
Ajankohta:toteutetaan sopimuksen mukaan
Laajuus:1 lähiopetuspäivä
Paikkakunta:sopimuksen mukaan
Yhteyshenkilöt:
Hämäläinen MinnaSuunnittelija050 564 2632 
Ruskovaara ElenaDirector of Entrepreneurship Education040 555 0320