ELSO - Eurooppalainen laserturvallisuusasiantuntija


Europpalainen laserturvallisuuden asiantuntijakoulutus on uusi EWF:ssä hyväksytty erikoiskurssi lasertyöstön turvalliselle soveltamiselle metalli- ja muoviteollisuudelle ja kaikille lasertyöstön turvallisesta käytöstä kiinnostuneille.  

Koulutus antaa valmiudet toimia yrityksissa laserturvalluuden asiantuntijana European Laser Safety Officer-nimikkeellä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat EWF:n myöntämän ELSO-osallistumistodistuksen.  

Koulutus koostuu kahdesta osasta:

Lasertyöstöteknologian perusteet, 2pv, sisältö:
- Laserteknologian perusteet
- Lasersäteen syntymisen perusteet ja tärkeimmät parametrit
- Lasertyypit, sateen eteneminen ja ohjaus ulostuloikkunasta työkappaleeseen
- Lasertyöstöjärjestelmät ja –laitteet.

Laserturvallisuus, 2 pv, sisältö:
- Laserien turvallisuusluokittelu
- Laserin vaikutus silmiin ja ihoon
- Silmäsuojaimet
- Laserin aiheuttamat muut vaaratekijät  
- Lasersäteen aiheuttama vaaravyöhyke ja sen määrittely
- Muut laservaara-analyysit
- Lasertyöstölaitteistojen suojaseinät ja varoituskilvet
- Laserlaitteistojen aiheuttamat tapaturmat
- Lasertyöstöön liittyvät EN standardit ja turvallisuussäädökset
- Laser Safety Officer -määrittely ja tehtävät
- Lasertyöstöä käyttävän yrityksen tai laboratorion laserturvallisuussuunnitelma

Ne henkilöt, jolla on esittää dokumentoidusti vahvaa aikaisempaa osaamista lasertyöstöstä, esim. laserasiantuntijakoulutuksen tai LUTin lasertyöstön koulutuksen kurssien suorituksia, voivat halutessaan anoa vapautuksen Lasertyöstöteknologian lähiopiskelupäivistä. Koulutuksen lopussa järjestettävään tenttiin on kuitenkin osallistuttava.
Kohderyhmä:IWE/IWT/IWS - hitsauskoordinoijat, laserasiantuntijat, laserturvallisuudesta kiinnostuneet, yritysten turvallisuusvastaavat. Laserleikkausta, laserhitsausta harjoittavien yritysten henkilöstö, laserlaitteiden maahantuojat, järjestelmiä suunnittelevat
Ajankohta:
Laajuus:4 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1495 € + alv
Haku:
Oppimismenetelmät:luennot ja kirjallinen tentti
Muuta:Koulutus soveltuu hyvin myös ELP - Europpainen lasertyöstön asiantuntijakoulutukseen.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317