Tilinpäätös ja sen tulkintaModuulissa tutustutaan tilinpäätöksen sisältöön eli tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä niiden olennaisiin yksityiskohtiin. Lisäksi perehdytään yrityksen taloudellisen tilanteen analysointiin erityisesti liiketaloudellisten tunnuslukujen (mm. kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus) avulla sekä tarkastellaan tilinpäätöksen muutosten vaikutuksia tunnuslukuihin.  

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa analysoida ja tulkita eri toimialoilla olevien yritysten tilinpäätöksiä.

Ennen moduulin alkamista osallistuja tekee itsenäisesti etäopiskeluna Kustannusjohtamisen verkkokurssin.

Lähiopiskelupäivät:
4 kpl Lappeenrannassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät
Ajankohta:Kevät 2021
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 4 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1925 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Luennot 32 h ja harjoitustyö
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Talous -moduulivalikon muilla opinnoilla.  

Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT EMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559