Innovatiivinen organisaatiokulttuuri


Moduulin tavoitteena on antaa osallistujalle kokonaiskuva innovatiivisen organisaation ja organisaatiokulttuurin ominaispiirteistä sekä siitä kuinka organisaatiokulttuuria voidaan muokata innovatiivisuutta edistäväksi mahdollisuuksia luomalla ja esteitä poistamalla. Työmenetelminä käytetään erilaisia luovia menetelmiä sekä analyysejä.

Esimerkkejä moduulin sisällöstä:

- Kulttuurin ja kulttuurin muutoksen johtaminen  
- Innovatiivisuutta tukevan organisaatiokulttuurin kehittäminen
- Innovatiivisuutta ruokkiva ilmapiiri ja sen luominen
- Organisatoristen ja ihmisiin liittyvien esteiden tunnistaminen ja poistaminen  
- Innovatiivisuutta tukevien kulttuurin areenoiden, kohtaamispaikkojen ja vuorovaikutuskäytänteiden rakentaminen
- Luovat menetelmät yrityskulttuurin kehittämisen tukena

Lähiopiskelupäivät:
torstai - perjantai 9. - 10.5.2019
Hirvihaaran kartano, Mäntsälä

Kohderyhmä:Yrityksen johto, kehitystehtävissä toimivat, innovaatiotoimintaan osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt
Ajankohta:9.5.2019 - 10.5.2019
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää, 4 opintopistettä
Paikkakunta:Mäntsälä, Hirvihaaran kartano
Hinta:1650 € + alv 24 % sekä majoituskulut
Haku:10.4.2019
Oppimismenetelmät:Luento-opetus lähipäivien aikana, ennakko- ja välitehtävien suorittaminen. Harjoitustyö.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää LUT eMBA -ohjelman teemaopintoihin.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935