Innovaatiosta liiketoimintaan


Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle kokonaiskuva siitä, kuinka asiakkaalle annetusta arvolupauksesta ja sen perusteella luodusta innovaatiosta muodostetaan tuottavaa liiketoimintaa. Moduulin käytyään osallistuja ymmärtää liiketoimintamallin käsitteen ja siihen läheisesti liittyvät käsitteet, osaa analysoida olemassa olevia liiketoimintamalleja, sekä tunnistaa liiketoimintamallien muutosajureita ja näiden vaikutuksia liiketoimintaan.  

Moduulin aikana sovelletaan analyyttisiä työmenetelmiä uusien liiketoimintamallien suunnitteluun ja olemassa olevien liiketoimintamallien kehittämiseen. Liiketoimintamallien määrittelyä tarkastellaan myös erilaisten innovaatioiden lähtökohdista.   

Esimerkkejä moduulin sisällöstä:

- Liiketoimintamallien käsite ja arkkityypit
- Liiketoimintamallien analysointi ja kehittämislogiikat  
- Innovaatioiden ja liiketoiminnan suojaamisstrategiat
- Ansaintalogiikat
- Liiketoimintaympäristön muutosvaikutukset
- Analyyttiset työmenetelmät ja työkalut

Lähiopiskelupäivät
torstai 6.5.2021 klo 9 - 17 Werstas, Lahti
perjantai 7.5.2021 klo 9 - 17 Werstas, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, kehitystehtävissä toimivat, innovaatiotoimintaan osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt
Ajankohta:6.5.2021 - 7.5.2021
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää, 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1650 € + alv 24 %
Haku:23.4.2021
Oppimismenetelmät:Luento-opetus lähipäivien aikana, harjoitustyöt, oppimistehtävät.
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman moduuleilla. Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää LUT EMBA -ohjelman teemaopintoihin.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935