Innovaation menestyksellinen toteuttaminen


Moduulin tavoitteena on antaa osallistujalle kokonaiskuva yrityksen innovaatiotoiminnan johtamisesta sekä innovaatiotoiminnan asemoitumisesta tai asemoimisesta osaksi yrityksen liiketoimintaa. Opintojaksolla pohditaankin esim. liiketoimintastrategian ja innovaatiostrategian keskinäistä suhdetta, sekä sitä miten innovoinnilla pystytään vastaamaan liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Moduulin suorittaminen antaa valmiudet tunnistaa innovaatiotoiminnan menestystekijöitä, määrittää yleisen innovaatioprosessin rajapintoja ja suunnitella yrityksen liiketoimintastrategiaa tukeva innovaatiostrategia. Moduulissa perehdytään myös innovaatiprosessin toteuttamiseen sekä innovaatiotoiminnan tuloksellisuuden mittaamiseen ja arviointiin.  


Esimerkkejä moduulin sisällöstä:

- Innovaatiotoiminnan menestystekijät
- Innovaatiostrategian suunnittelu  
- Päätöksenteko teknologisen ja markkinaepävarmuuden vallitessa
- Innovaatioprosessi ja prosessin johtaminen
- Tuote- vs. palvelukehitysprosessi  
- Menetelmät ja työkalut innovaatiojohtamisen tukena
- Suorituskyky ja oppiminen innovaatiotoiminnassa

Lähiopiskelupäivät
perjantai 9.4.2021 klo 9 - 17 Werstas, Lahti
tiistai 27.4.2021 klo 9 - 17 Werstas, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, kehitystehtävissä toimivat, innovaatiotoimintaan osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt
Ajankohta:9.4.2021 - 27.4.2021
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää, 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1650 € + alv 24 %
Haku:31.3.2021
Oppimismenetelmät:Luento-opetus lähipäivien aikana, interaktiiviset harjoitukset ja seminaarit. Harjoitustyöt ja tehtävät.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää LUT EMBA -ohjelman teemaopintoihin.    

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935