Ennakointi osana innovaatiotoimintaa


Moduulin tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet ymmärtää ennakoinnin merkitystä osana organisaation uudistumista ja proaktiivista innovaatiotoimintaa. Moduulin aikana tarkastellaan myös tiedonkeruun, innovaatiotoiminnan ja tulevaisuustutkimuksen keskinäistä suhdetta. Moduulin päätyttyä osallistuja kykenee näkemään ennakoinnin osana arkityötään ja osaa hyödyntää omassa työssään tarkoituksenmukaisia ennakoinnin- ja ideoinnin menetelmiä.


Esimerkkejä moduulin sisällöstä:

- Ennakointitoiminnan ja sen merkityksen ymmärtäminen
- Ennakointitiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen
- Ennakoinnin käytännöt ja menetelmät osana organisaation innovaatiotoimintaa
- Tarkoituksenmukaisten verkostojen tunnistaminen
- Avoimuuden dynamiikka  

Lähiopiskelupäivät
tiistai 9.3.2021 klo 9 - 17, Werstas, Lahti
torstai 9.4.2021 klo 9 - 17, Werstas, Lahti
Kohderyhmä:Yrityksen johto, kehitystehtävissä toimivat, innovaatiotoimintaan osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt
Ajankohta:9.3.2021 - 8.4.2021
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää, 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1650 € + alv 24 %
Haku:26.2.2021
Oppimismenetelmät:Luento-opetus lähipäivien aikana, etäopiskelua Moodlessa, yksilö- ja ryhmäharjoitustyöt
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää LUT EMBA -ohjelman teemaopintoihin.    

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT- yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935