Innovaatio - uudistumisen taito


Moduuli lähestyy innovaatiotoimintaa uudistumiskyvyn näkökulmasta tarkastellen uudistumiskyvyn merkitystä yrityksen kilpailukyvylle ja kytkemällä uudistumiskyvyn läheisesti liiketoimintaympäristön muutoksiin. Opintojakson tavoitteena on antaa osallistujalle kokonaiskuva innovaatiotoiminnan kentästä ja käytettävästä peruskäsitteistöstä ja konsepteista. Innovaatiotoimintaa käsitellään prosessina, joka sisältää erilaisia vaiheita.  Opintojakson aikana osallistuja oppii näkemään tämän prosessin osana yrityksen toimintaa, ja ymmärtää eri vaiheisiin liittyvät riskit ja haasteet innovaatiojohtamisen ja yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta. Moduulin aikana tarkastellaan myös erilaisia innovaatiotyyppejä (esim. tuote-, palvelu- ja softainnovaatiot) ja pohditaan eri innovaatiotyyppien erityispiirteiden asettamia vaatimuksia innovaatiojohtamiselle.

Esimerkkejä moduulin sisällöstä:

- Teknologiaan ja innovaatiojohtamisen kenttä ja käsitteistö
- T&K-toiminta, tuotekehitys ja innovaatiotoiminta
- Innovaatiotoiminnan vaiheet
- Innovaatioprosessi yrityksessä
- Erilaiset innovaatiotyypit ja näiden eritysipiirteet
- Uudistumiskyvyn merkitys liiketoiminnalle  

Lähiopiskelupäivät:
2 lähiopiskelupäivää Lahdessa
Kohderyhmä:Yrityksen johto, kehitystehtävissä toimivat, innovaatiotoimintaan osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt
Ajankohta:Seuraava toteutus marraskuussa 2020.
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää, 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1650 € + alv 24 % (vuoden 2018 hinta)
Haku:Käynnistyy vuonna 2020.
Oppimismenetelmät:Luento-opetus lähipäivien aikana, etätehtävät Moodlessa sekä harjoitustyö
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi muilla Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman moduuleilla.
Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää LUT eMBA -ohjelman teemaopintoihin.    

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935