Asiantuntijaorganisaation johtaminenAsiantuntijaorganisaatioissa työskentelevät oman alansa asiantuntijat tekevät palvelutyötään pääsääntöisesti hyvinkin itsenäisesti. Työn luonteeseen kuuluu kuitenkin myös asiantuntijoiden välinen tiimityö erilaisissa ja usein itseohjautuvissa ryhmissä.  

Asiantuntijaorganisaatioiden ja asiantuntijoiden johtaminen asettaa esimiestyölle omanlaisensa haasteet. Esimiehen on kyettävä muuttumaan päälliköstä ja johtajasta valmentajaksi ja mentoriksi. Tämän koulutuksen tavoitteena on perehtyä asiantuntijaorganisaatioiden ja asiantuntijatyön erityispiirteisiin johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt:
- asiatuntijaorganisaatioden, asiantuntijatyön ja asiantuntijoiden erityispiirteet
- esimiehen rooli asiantuntijoiden johtajana
- asiantuntijoiden odotukset esimiestyölle
- asiantuntijoiden urapolut ja kehittyminen
- asiantuntijatiimit ja -yhteisöt
- tyypilliset ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen

Lähiopiskelupäivät: 2 kpl, tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Kohderyhmä:Asiantuntijaorganisaation esimiehet, päälliköt ja johtajat
Ajankohta:Seuraava toteutus suunnitteilla
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 4 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1150 € + alv
Haku:Ilmoitetaan myöhemmin
Oppimismenetelmät:Luento-opetus, pari- ja ryhmätyöt sekä suoritustapana laaja harjoitustyö.
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT EMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Voit täydentää LUT Leadership & Management -moduulivalikon opintoja muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Katso www.lut.fi/executive

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Kunttu AnneKoulutussihteeri0400 802 024 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935