RWC-S - Vastuullisen hitsauskoordinoijan koulutus teräsrakenteiden valmistajille


Vuosi 2014 laittaa monet suomalaiset teräsrakenteita valmistavat yritykset selkä seinää vastaan. Heinäkuun alusta voimaan astunut EN 1090 standardi edellyttää, että yrityksen hitsaustuotannosta vastaa nimetty hitsauskoordinoija. Uusi RWC-S -koulutus antaa tiiviin kuvauksen hitsaustuotannosta ja sen hallinnasta, sekä siinä käsitellään standardin EN 1090 mukanaan tuomat vaatimukset teräsrakenteita valmistaville yrityksille.

RWC-S -koulutuksen hyväksytty suorittaminen antaa pohjan pätevyydelle toimia hitsauskoordinoijana standardin EN 1090 mukaisille teräsrakenteille tasolla S. Koulutus perustuu eurooppalaisen hitsausalan järjestön European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) hyväksymään Dedicated Knowledge for Personnel with the Responsibility for Welding Coordination to comply with EN 1090-2 -koulutusohjelmaan. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneille myönnetään EWF:n EWCP1090-2-S -diplomi.

Miksi?

  • Heinäkuussa 2013 voimaan tullut rakennustuoteasetus edellyttää, että asetuksen alaisuuteen kuuluvien teräsrakenteiden toteutuksessa pitää noudattaa standardin EN 1090 vaatimuksia 1.7.2014 alkaen.

  • Standardin EN 1090 vaatimuksena on, että teräsrakenteita valmistavien yritysten hitsaustuotannosta tulee vastata nimetty riittävän pätevyyden omaava hitsauskoordinoija.

  • Riittävät pätevyydet omaavista henkilöistä on Suomessa tällä hetkellä valtava pula. Viralliset kansainväliset hitsauskoordinoijan pätevyyskoulutukset IWS (taso B), IWT (taso S) ja IWE (taso C) suorittaneita henkilöitä ei tällä hetkellä riitä jokaiseen koordinoijaa tarvitsevaan teräsrakenteita hitsaavaan yritykseen.

Kenelle?

  • Hitsaustuotannon kehittämiseen tähtääville standardin EN 1090 mukaisia teräsrakenteita valmistaville yrityksille, joilta vielä puuttuu riittävän pätevyyden omaava hitsauskoordinoija.

  • Oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille, käytännön kokemusta omaaville hitsaustuotannon vastuuhenkilöille.

Esite:RWC_esite_netti_0.pdf (213KB)
Kohderyhmä:Hitsattuja teräsrakenteita valmistavien yritysten hitsaustoimintojen esimiehet.
Laajuus:15 lähiopiskelupäivää
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:4500 € (+ alv. 24 %)
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoitukset/harjoitustyö sekä kuulustelut
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317