3D-tulostuksen perusteet


[ Tulosta uusissa ulottuvuuksissa ]3D-vallankumous mullistaa valmistusteollisuuden. Räätälöityjen tuotteiden ja erikokoisten valmistuserien tuotanto on pian mahdollista vakiotuotteiden hinnoilla. Lisäksi Internetin, 3D-suunnitteluohjelmistojen ja 3D-tulostustekniikoiden yhtäaikainen kehittyminen tuo teknologiat lähes kaikkien ulottuville.  

Metallien 3D-tulostus tuo tulostamiseen uusia ulottuvuuksia, tiedätkö mitä kaikkea se mahdollistaa? Onko sinun yrityksesi valmis kohtaamaan suunnittelun ja valmistuksen suuren muutoksen ja saamaan siitä kilpailukykyä ensimmäisten joukossa?

Tämän koulutuksen suoritettuaan opiskelija oppii tuntemaan perusteet 3D tulostuksesta, laitteistoista, materiaaleista ja  sovelluskohteita sekä mitä 3D-tulostus mahdollistaa ja mitkä ovat haasteet. Kurssilla käydään läpi perusteet 3D tulostuksen eri vaiheista,  tyypillisimmistä tekniikoista ja miten suunnittelu mullistuu.  Tärkeintä on tuotteen toiminnot, minkä prosessin, liikkeen, tehtävän osa/kappale hoitaa tai miltä se näyttää, eikä niinkään miten suunnitellut muodot ja piirteet voidaan valmistaa. Koulutuspäivien aikana myös demonstroidaan valmiin malli tulostus.  

Käsiteltäviä aiheita ovat:
- johdanto 3D-tulostukseen
- 3D tulostuksen sovelluskohteita
- 3D-tulostuksen markkinat
- 3D tulostusprosessi vaihe vaiheelta
- 3D-tulostuksessa käytettäviä tekniikoita, materiaaleja ja laitteistoratkaisuja
- 3D-tulostuksen suunnittelun perusteet, miten suunnittelu mullistuu
- 3D-tulostuksen kustannukset
- 3D-skannaus ja 3D-tulostus
- käytännön demonstraatioita

Kouluttajina toimivat:
Professori, TkT Antti Salminen, LUT Laser
TkT Heidi Piili, LUT Laser
Asiantuntijoita teollisuudesta ja muista oppilaitoksista.

Lähiopiskelupäivät:
Keskiviikko 10.2.2016 klo 9:45 - 17:30
Torstai 11.2.2016 klo 8:30 - 16:00

Tutustu myös laajempaan koulutuskokonaisuuteen 3D-tulostuksen asiantuntijaohjelma[/slink.
Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu niin suunnittelijoille, muotoilijoille, kouluttajille, tutkijoille, tuotekehityshenkilöstöille kuin opettajille. Ennakkoluulottomille visionääreille, jotka haluvat saada 3D-tulostuksesta uusien innovaatioiden lähteen.
Ajankohta: Kysy lisätietoja!
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:950 €  + alv. Kokonaishinta 3D-tulostuksen asiantuntijaohjelman kanssa 5400 € + alv. Katso lisää 3D tulostuksen as. ohj. alasivulta Hinnat.
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia, esi- ja etätehtäviä
Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935