3D-tulostus - Projektityö


Moduulissa aloitetaan ensimmäisellä jaksolla harjoitustyö, joka tehdään ja esitellään toisella jaksolla. Toteutetaan moduulien 1, 2 ja 3 teoriaa seuraten.

Moduulissa käsiteltäviä aiheita ovat oman mallin tai valmiiksi ladatun mallin toteuttaminen 3D-tulostuksella. Lisäksi käsitellään tulostuksen paramtreja, tukirakenteiden suunnittelua omissa malleissa, tulostuksen toteutusta käytännössä, valmiin kappaleen irroitus ja viimeistely.

Esitietona on osallistuttava kolmeen 3D-tulostuksen teoriamoduuliin ennen tätä projektityö-moduulia.

Lähiopiskelupäivät: 3 kpl
Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu suunnittelijoille, muotoilijoille, kehitysinsinööreille, kouluttajille, tutkijoille, yritysten tuotekehityshenkilöstöille ja kaikille 3D-tulostuksesta kiinnostuneille.
Ajankohta:
Laajuus:3 lähiopetuspäivää, 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:ei ole erikseen myynnissä
Oppimismenetelmät:Harjoitustyöt ja kirjallinen tentti/projektityö
Muuta:Moduuli on osa 3D-tulostuksen asiantuntijakoulutusta.

Moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.
Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935