Metallien 3D-tulostustekniikat ja -laitteistot


Moduulissa tutustutaan yksityiskohtaisesti metallien 3D-tulostustekniikoihin ja laitteistoratkaisuihin sekä  
esitellään eri metallimateriaalit, joita 3D-tulostuksessa käytetään,  Opiskelija oppii tuntemaan yleisimmät metallien tulostustekniikat: PBF-tekniikan, dynaamiseen jauheensyöttöön sekä dynaamiseen langansyöttöön perustuvat tekniikat. Kurssilla tutustutaan myös yksityiskohtaisesti eri metallien 3D-tulostuksen sovelluksiin.

Moduulissa käsiteltäviä aiheita ovat:
- metallien yleisimmät 3D-tulostustekniikat: PBF-tekniikan, dynaamiseen jauheensyöttöön sekä dynaamiseen langansyöttöön perustuvat tekniikat
- kunkin tekniikan perusteet, materiaalit, laitteistot ja sovellukset.
- muotojen ja toimintojen suunnittelu
- tukirakenteiden suunnittelu
- parametrit ja niiden vaikutus

Lähiopiskelupäivät:
Tiistai 24.5.2016 10.00 - 17:00
Keskiviikko 25.5.2016 08:30 - 15:30
Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu suunnittelijoille, muotoilijoille, kehitysinsinööreille, kouluttajille, tutkijoille, yritysten tuotekehityshenkilöstöille ja kaikille 3D-tulostuksesta kiinnostuneille.
Ajankohta:24.5.2016 - 25.5.2016
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää, 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1090 €  + alv 24 %
Haku:9.5.2016
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti/projektityö
Muuta:Moduuli on osa 3D-tulostuksen asiantuntijakoulutusta Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935