Muovien 3D-tulostustekniikat ja -laitteistot


Moduulissa käydään läpi muovien 3D-tulostustekniikoita ja laitteistoratkaisuja. Myös yleisimmät tulostettavat muovimateriaalit esitellään. Opiskelija oppii tuntemaan yleisimmät muovien tulostustekniikat: FDM-tekniikan, PBF-tekniikan sekä SLA-tekniikan. Kurssilla tutustutaan myös yksityiskohtaisesti eri muovien 3D-tulostuksen sovelluksiin.

Moduulissa käsiteltäviä aiheita ovat:
- muovien yleisimmät 3D-tulostustekniikat:FDM-tekniikka, PBF-tekniikka ja SLA-tekniikka
- kunkin tekniikan perusteet, materiaalit, laitteistot ja sovellukset

Lähiopiskelupäivät: 2 kpl
Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu suunnittelijoille, muotoilijoille, kehitysinsinööreille, kouluttajille, tutkijoille, yritysten tuotekehityshenkilöstöille ja kaikille 3D-tulostuksesta kiinnostuneille.
Ajankohta:
Laajuus:2 lähiopetuspäivää, 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1090 €  + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti/projektityö
Muuta:Moduuli on osa 3D-tulostuksen asiantuntijakoulutusta Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.
Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935