3D-tulostuksen vaiheet


Moduulissa käydään läpi yksityiskohtaisesti 3D-tulostuksen vaiheet digitaalisen mallin teosta fyysisen kappaleen viimeistelyyn. Opiskelija oppii tuntemaan digitaalisen mallin suunnittelun, konvertoinnin .stl-tiedostoksi sekä tukirakenteiden suunnittelun. Kurssilla tutustutaan myös yksityiskohtaisesti itse tulostuksen eri vaiheisiin ja sekä jälkityöstöön.

Moduulissa käsiteltäviä aiheita ovat
- digitaalisen mallin ja tukielementtien suunnittelu
- digitaalisen mallin konvertointi .stl-tiedostoksi ja .stl-tiedoston tarkistus sekä viipalointi
- 3D tulostus vaihe vaiheelta
- fyysisen mallin irroitus ja viimeistely

Lähiopiskelupäivät: 2 kpl

Kohderyhmä:Koulutus on tarkoitettu suunnittelijoille, muotoilijoille, kehitysinsinööreille, kouluttajille, tutkijoille, yritysten tuotekehityshenkilöstöille ja kaikille 3D-tulostuksesta kiinnostuneille.
Ajankohta:
Laajuus:2 lähiopetuspäivää, 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1090 € + alv 24 %
Haku:
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti/projektityö
Muuta:Moduuli on osa 3D-tulostuksen asiantuntijakoulutusta Moduulin voi suorittaa myös itsenäisenä opintojaksona.

Moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.
Yhteyshenkilöt:
Ahonen PiaKoulutussihteeri040 576 2645 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935