Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma


[Tulevaisuus täytyy tehdä]

Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelman tarkoituksena on antaa osallistujalle laaja kokonaiskuva siitä, miten yrityksen eri innovaatiokäytännöt limittyvät osaksi innovaatioprosessia ja yrityksen toimintaa. Koulutuksessa pohditaan käytäntöjen ohella sitä, millaisia verkostoja yritykset voivat hyödyntää osana innovaatiotoimintaa, miten yrityskulttuuri estää tai mahdollistaa innovaatioiden syntymistä, miten innovaatiotoiminta asemoituu suhteessa yrityksen strategisiin valintoihin, kuinka innovaatitoiminta tulisi resurssoida ja kuinka innovaatiotoiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta voidaan arvioida. Ohjelman tavoitteena on siis kattaa innovaatioprosessi alkupään tarpeesta tai lähtökohdasta konseptointiin asti, huomioiden innovaatiotoiminnan kannalta olennaiset rajapinnat yrityksen sisällä ja yrityksestä ulospäin.

Miksi Innovaatiojohtaminen?
  • Globaaliksi muuttunut kilpailu edellyttää yrityksiltä uudistumiskykyä.
  •   
  • Innovaatiot ja niiden hyödyntäminen ovat avainasemassa tuottavuuden kehittämisessä ja kilpailukyvyn varmistamisessa.
  •   
  • Palveluiden tuottaminen entistä pienemmillä resursseilla vaatii uudenlaisia tapoja tehdä asioita.

Kenelle?
  • Yrityksille, jotka haluavat kehittää uudistumiskykyään.
  •   
  • Julkisen sektorin edustajille, jotka kaipaavat uusia ratkaisuja palvelutarjonnan kehittämiseksi niukkenevien resurssien maailmassa .

  • Projektipäälliköille ja kehittämistehtävissä toimiville asematasosta riippumatta.

  • Esimiehille, päälliköille ja johtajille, jotka tarvitsevat kuvan innovaatiotoiminnan kokonaisuudesta ja liittymäpinnoista yrityksen muuhun toimintaan ja ulkopuolisiin sidosryhmiin.
  
Ohjelma sisältää jossain määrin tietoa myös IPR/ tekijänoikeus ja patenttiasioista. Lisäksi ohjelman aikana tutustutaan ideoinnissa ja ideoiden analysoinnissa hyödynnettäviin työkaluihin ja menetelmiin.  

Innovaatiotoimintaa tarkastellaan organisaation eri toimijoiden näkökulmista käsin ja suhteessa yrityksen toimintaympäristöön. Käytännöllisen lähestymistavan tuloksena osallistujat saavat sekä työkaluja innovaatiotoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen että kattavan näkemyksen siitä prosessista, jonka kautta yritykset saavat kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa kilpailuetua innovaatiotoiminnasta.  

Katso ohjelman akateemisen johtajan, professori Tuomo Uotilan ajatuksia innovaatiojohtamisesta ja sen merkityksestä tästä tai oikeassa sivupalkissa olevan bannerin takaa.
Esite:LUT_esite_innovaatiojohtaminen_2018 nettiesite.pdf (1612KB)
Kohderyhmä:Yrityksen johto, kehitystehtävissä toimivat, innovaatiotoimintaan osallistuvat asiantuntijat, projektipäälliköt
Ajankohta:28.1. - 4.6.2021
Laajuus:10 lähiopiskelupäivää ja 24 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:6900 € + alv 24 %
Haku:7.1.2021 mennessä.
Oppimismenetelmät:Luento-opetus ja harjoituksia lähipäivien aikana, etäopiskelua Moodlessa, harjoitustyöt
Muuta:Ohjelma koostuu itsenäisistä moduuleista, joten voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit.  

Innovaatiojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää LUT EMBA -ohjelman teemaopiinnoiksi tai yksittäiset moduulit LUT EMBA-ohjelman henkilököhtaisesti valittaviin opintoihin.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT- yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935