Strateginen johtaminen yrityksessä


[ Menestyksen kivijalka ]Nopeasti muuttuvassa ja globalisoituvassa toimintaympäristössä on entistäkin suurempi paine vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, kehittää liiketoimintaa ja panostaa osaamisen kehittämiseen.  

Tutkimustulokset ja viestit kentältä puhuvat vahvasti sen puolesta, että tässä niin kutsutussa globalisaation uudessa aallossa strategia-ajattelu sekä strateginen johtaminen ovat yhä useammin ne kivijalat, joilla organisaatio pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailuetua.

Miksi?
  • Strateginen johtaminen on yrityksen kivijalka, jolla yritys pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailukykyä.

  • Johtajat ja strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuvat tarvitsevat yhä tehokkaammin sovellettavissa olevaa strategista osaamista sekä kokonaisvaltaista näkemystä tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen strategiseen päätöksentekoon.
Kenelle?
  • Rohkeille tulevaisuuteen katsoville johtajille, jotka haluavat kehittää strategista ajattelukykyään ja syventää asiantuntijuuttaan menestyäkseen globaaleilla markkinoilla.

  • Yrityksille ja organisaatioille, jotka ymmärtävät avainhenkilöiden strategisen ajattelukyvyn voiman.

  • Yritysten ja organisaatioiden johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille, jotka osallistuvat strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon, ja joilla on aiempi opisto- tai korkeakoulututkinto.


Esite:LUT-Strateginen-johtaminen-esite-2s-2020-for-web-1.pdf (321KB)
Kohderyhmä:Erityisesti yritysten johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät, jotka osallistuvat yrityksen strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Ajankohta:Ohjelma käynnistyy seuraavan kerran vuonna 2022. Voit ilmoittautua syksyn 2020 moduuleihin.
Laajuus:22 lähiopiskelupäivää, 33 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:9900 € + alv
Haku:Voit ilmoittautua vielä yksittäisiin moduuleihin. Pääsyvaatimuksena opisto-, AMK- tai korkeakoulututkinto.
Oppimismenetelmät:Luennot, ennakkotehtävät, case- ja ryhmäharjoitukset, harjoitustyöt, tentit
Muuta:Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelma kuuluu osaksi LUT EMBA -ohjelman yhteisiä opintoja.  

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935