IWE/IWT kurssi 32 - Kansainvälinen hitsauskoordinoijan pätevöityskoulutus


[Hiottua osaamista]

IWE/IWT -koulutus antaa kattavan kuvan modernista hitsaustuotannosta ja pätevöittää toimimaan SFS-EN ISO 3834 ja  SFS-EN 1090 - 2 mukaisena hitsauskoordinoijana. Ohjelman hyväksytysti suorittaneet henkilöt saavat kansainvälisen hitsausinsinöörin (IWE) tai kansainvälisen hitsausteknikon (IWT) pätevyyden pohjakoulutuksen mukaan.

Kansainvälinen hitsausinsinöörin ja -teknikon pätevöityskoulutus perustuu hitsaustekniikan kansainvälisen kattojärjestön International Institute of Weldingin (IIW) hyväksymään International Welding Engineer/Technologist -koulutusohjelmaan

Miksi?
  • Teollinen tuotanto on yhä kilpaillumpaa ja kansainvälisempää. Siksi laatu, tuottavuus ja taloudellisuus nousevat yhä tärkeämpään asemaan.

  • Yritykset tarvitsevat kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita menestyäkseen kansainvälisessä kilpailuympäristössä. Teollisen tuotannon menestys on kiinni ihmisistä. He tarvitsevat voimavarakseen tarvittavan tietotaidon.

  • Huipputuotteen laatu varmistetaan pätevöitymisen kautta. Hitsaustuotannosta vastaava tarvitsee vankkaa suunnittelun, materiaalien, prosessien ja tuotannon osaamista.

  • Syventymällä omaan erikoistumisalaasi ja laajentamalla näkemystäsi luot menestyksen edellytykset niin yrityksellesi kuin omalle urallesikin IWE/IWT - koulutuksessa pääset mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin hitsausalan verkostoihin .
Kenelle?
  • Yrityksille, jotka ymmärtävät tuottavuuden, taloudellisuuden ja laadun olevan kilpailukyvyn edellytyksiä. Erityisesti metalli - ja rakennusteollisuudelle, suunnittelutoimistoille ja tarkastuslaitoksille.

  • Suunnittelu-, valmistus-, tarkastus-, osto-, ja koulutustehtävissä toimiville. Niille, jotka vastaavat laadusta, koordinoinnista, prosesseista tai tuotannon valvonnasta
  •   
  • Teknikoille, insinööreille ja diplomi-insinööreille.


Esite:LUT_Exe_IWEIWT_310915_NETTI.pdf (385KB)
Kohderyhmä:Teknikot, insinöörit, diplomi-insinöörit
Ajankohta:6.3.2017 - 15.12.2017
Laajuus:50 lähiopiskelupäivää ja IWEn laajuus 46 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:9950 € + alv. 24%
Oppimismenetelmät:Luentoja, harjoituksia, tenttejä ja itseopiskelua
Muuta:Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Erikoissuunnittelija Erkki Veijalainen puh. +358 400 652 170, erkki.veijalainen@lut.fi

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan kansainvälisesti arvostetun ja hyväksytyn todistuksen.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

Ohjelman oppinnoista on hyödynnettävissä max. 10 opintopistettä LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Martikainen AnttiSuunnittelija050  342 7317