Tietotyö ja itsensä johtaminenTyöelämän vallitsevat rakenteet perustuvat teollisen yhteiskunnan vaatimuksille. Tietotyön luonne poikkeaa merkittävästi teollisesta työstä ja nostaa esiin toisenlaisia haasteita työn ja koko elämän hallinnalle. Tietotyöläisen ja heidän työnantajiensa on omaksuttava uudet periaatteet työn tekemiseen.

Keskeiset teemat
• Tietotyö nyt ja tulevaisuudessa
• Aivojen hyvinvointi työssä
• Tietotyön muuttaminen aivoille sopivaksi
• Tietotyöläisen ja robottien yhteistyö
• Oman osaamisen kuvaaminen ja johtaminen
• Työn imu

Koulutuksessa tehdään myös henkilökohtainen Firstbeat Hyvinvointianalyysi.
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille sekä tietotyötä tekeville ja tietotyölästen esimiehille.
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1450 € + alv
Oppimismenetelmät:2 lähiopiskelupäivää, pari- ja ryhmätyöskentelyä, fysiologinen mittaustehtävä, kirjallisuustehtävä ja henkilökohtainen oppimispäiväkirja.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935