Tietotyö ja itsensä johtaminenTyöelämän vallitsevat rakenteet perustuvat teollisen yhteiskunnan vaatimuksille. Tietotyön luonne poikkeaa merkittävästi teollisesta työstä ja nostaa esiin toisenlaisia haasteita työn ja koko elämän hallinnalle. Tietotyöläisen ja heidän työnantajiensa on omaksuttava uudet periaatteet työn tekemiseen.

Keskeiset teemat
• Tietotyön erityispiirteet
• Tietotyö vs ihmisen fysiologia
• Tietotyöläisen hyvinvoinnin työkalut
• Tietotyön tekemiseen liittyvät ajankohtaiset aiheet

Koulutuksessa tehdään myös henkilökohtainen Firstbeat Hyvinvointianalyysi.

Lähiopiskelupäivät
• Tiistai 8.10.2019 klo 9.00-17.00
• Tiistai 12.11.2019 klo 9.00-17.00

Katso video!
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille sekä tietotyötä tekeville ja tietotyölästen esimiehille.
Ajankohta:8.10.-12.11.2019
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Helsinki, Meeting Park FORUM
Hinta:1450 € + alv
Haku:24.9.2019 mennessä
Oppimismenetelmät:2 lähiopiskelupäivää, pari- ja ryhmätyöskentelyä, fysiologinen mittaustehtävä, kirjallisuustehtävä ja henkilökohtainen harjoitustyö
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Ruukki PiaSuunnittelija040 756 7576