Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ Parempaa yrittäjyyskasvatusta – 15 minuutissa!


Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on helppokäyttöinen opettajien itsearviointityökalu, johon vastaamiseen menee aikaa vain varttitunti. Vastaaja saa automaattisesti sähköpostiinsa henkilökohtaisen palautteen, jonka avulla voi kehittää ja suunnitella opetusta. Kehittäminen ja kehittyminen ovat avainasemassa. Paras pedagoginen hyöty mittaristosta saadaan, kun onnistumisia ja kehittämiskohteita käydään yhdessä läpi.

Koulutuspäivän aikana perehdytään mittariston antamaan koosteeseen. Koosteen avulla kyetään arvioimaan oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta laaja-alaisesti: nykytilaa, kehittämiskohteita sekä ideoimaan miten jatkossa voidaan kehittyä. Koulutuspäivä auttaa yrittäjämäisen pedagogiikan kehittämisessä ja antaa konkreettisia välineitä opetustyöhön.

Kehittämispäivä antaa osallistujille hyvän käsityksen yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta sekä tarjoaa lukuisia kehittämisvinkkejä opetustyöhön.  

Kehittämispäivän hyödyt rehtorille?
- Saat hyvän kuvan oppilaitoksesi yrittäjyyskasvatuksesta
- Yhdessä löydetyt ja valitut kehittämiskohteet ovat jalkautettavissa oppilaitoksen arkeen
- Mittaristo antaa tukea pedagogiseen johtamiseen
- Voit ottaa yrittäjyyskasvatuksen arvioinnissa ison harppauksen eteenpäin

Mitä päivä antaa opettajalle?
- Saat konkreettisen palautteen siitä, millaisia työtapoja, menetelmiä ja sisältöjä opetuksessasi käytät
- Saat hyvän kuvan omasta toiminnastasi, mutta myös laajan vertailun muihin suomalaisopettajiin
- Saat vinkkejä, miten monipuolistaa opetustasi yrittäjyyskasvatuksen keinoin
- Kuulet, miten voit hyödyntää entistä tehokkaammin erilaisia verkostoja sekä olemassaolevia materiaaleja
- Yrittäjyyskasvatus konkretisoituu kehittyväksi ja itsearvioitavaksi toiminnaksi

Aluekehittäjä ja siten myös alue hyötyy päivästä saamalla laajan kuvan mm. siitä
- Miten aktiivisia opettajat ovat yritysyhteistyössä ja miten yhteistyötä voisi edelleen kehittää?
- Onko yrittäjyyskasvatuksen toteutuksissa aluekohtaisia eroja ja onko alueesi sillä tasolla, jolla haluatte sen olevan?
- Miten eri oppilaitostasoilla yrittäjyyskasvatusta voitaisiin menestyksekkäimmin edistää?
  
Koulutus koostuu ennakkotehtävästä ja lähiopetuspäivästä. Koulutus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille perus- ja toisen asteen oppilaitoksille ja se on toteutettavissa myös kehittämisryhmä-, koulupiiri-, kunta- tai aluekohtaisesti. Kouluttajana toimii KTT Elena Ruskovaara.  
Kohderyhmä:Perus- ja toisen asteen oppilaitokset valtakunnallisesti, toteutettavissa myös kehittämisryhmä-, koulupiiri-, kunta- tai aluekohtaisesti
Ajankohta:sovittavissa tarpeen mukaan
Paikkakunta:sovittavissa
Hinta:Kehittämispaketin hinta määräytyy organisaation koon mukaisesti, kysy lisää.
Haku:jatkuva haku
Oppimismenetelmät:Ennakkotehtävänä  osallistujat vastaavat Yrittäjyyskasvatuksen mittaristoon. Lähiopetuspäivän aikana keskitytään löydettyihin kehittämiskohtiin ja työskentely jatkuu omassa organisaatiossa.
Yhteyshenkilöt:
Hämäläinen MinnaSuunnittelija050 564 2632 
Ruskovaara ElenaDirector of Entrepreneurship Education040 555 0320