Yrityksen rahoitus


Moduuli antaa perustiedot yrityksen rahoituksesta, rahoitussuunnittelusta, rahoituksen analysointivälineistä, rahoitusmarkkinoista ja rahoitusinstrumenteista.  

Keskeisiä teemoja ovat:
- Mitä rahoitus on
- Rahoitusmarkkinoiden toiminta  
- Rahan aika-arvo  
- Rahoitusinstrumentit  
- Rahoitussuunnittelu  
- Rahoitusbudjetit ja rahoituksen sopeutus  
- Kassanhallinta  
- Investointien rahoitus  
- Johdannaisinstrumentit

Lähiopiskelupäivät:
Neljä lähiopiskelupäivää, kevät 2020, Lahti.
Kohderyhmä:Kaikki yrityksen rahoituksesta kiinnostuneet.
Ajankohta:Kevät 2020
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1 050 euroa + alv
Haku:Ilmoitetaan myöhemmin
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, etätyöskentelynä itsenäisiä oppimistehtäviä, tentti
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.
Tämä moduuli voidaan liittää osaksi myös osaksi LUT eMBA -opintoja.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559