Yrityksen tilinpäätös ja verosuunnittelu


Moduuli antaa osallistujalle valmiudet suunnitella eri yritysmuotojen tilinpäätös veroekonomiset ja omistajalähtöiset tekijät huomioiden.  

Keskeisiä teemoja ovat:
- Elinkeinoverotus
- Eri yritysmuotojen verotus
- Yritysverotuksen nykytila
- Oma pääoma eri yritysmuodoissa
- Tilinpäätössuunnittelu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
- Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
- Kirjanpitolaki tilinpäätöksen kannalta

Lähiopiskelupäivät:
3 päivää syksyllä 2019, Lahti
Kohderyhmä:Kaikki laskentatoimesta ja tilinpäätöksen suunnittelusta kiinnostuneet
Ajankohta:Syksy 2019
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä.
Paikkakunta:Lahti
Hinta:850 euroa + alv
Haku:Ilmoitetaan myöhemmin
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, 3. lähiopiskelupäivänä pidettävä luentotentti
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.
Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559