Tilinpäätöksen analysointi


Moduuli perehdyttää yrityksen tilinpäätöksen analysoimiseen ja keskeisiin tunnuslukuihin sekä niiden tulkintaan ja hyväksikäyttöön.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Tilinpäätöksen muokkaaminen
- Tilinpäätöksen analysointi
- Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut ja niiden tulkinta sekä hyväksikäyttö
- Rahoitus- ja muut virtalaskelmat

Lähiopiskelupäivät:
Neljä lähiopiskelupäivää + välinäyttöpäivä, kevät 2020, Lahti.
Kohderyhmä:Kaikki yrityksen tilinpäätöksen analysoinnista kiinnostuneet.
Ajankohta:Kevät 2020
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää + välinäyttö ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1 050 euroa + alv
Haku:Ilmoitetaan myöhemmin.
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia. Tilinpäätöksen analysointi harjoitustyönä ja siihen liittyvä ryhmäkohtainen välinäyttö (1 h erikseen ilmoitettuna päivänä)
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.  
Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi  LUT eMBA -opintoja.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559