Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi


Moduuli antaa osallistujille valmiudet tuottaa yrityksen taloutta koskevaa informaatiota johdon käyttöön sen eri päätöksentekotilanteissa. Moduulissa taloutta tarkastellaan käyttämällä kustannusjohtamisen menetelmiä.

Keskeiset teemat:
- Strategisen johtamisen haasteet
- Arvoketjuajattelu ja yritysverkostot talouden näkökulmasta
- Toimintolaskennan ja suorituskyvyn mittauksen perusteet
- Tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuteen liittyvät laskelmat

Lähiopiskelupäivät:
Perjantai 24.1.2020 klo 9 - 17, Lahti
Lauantai 8.2.2020 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Kaikki johdon laskentatoimesta kiinnostuneet.
Ajankohta:24.1. - 8.2.2020
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:950 € + alv 24 %
Haku:17.1.2020 mennessä
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, etätyöskentelynä itsenäisiä oppimistehtäviä, kehittämistehtävä
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559