Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi


Moduuli antaa osallistujille valmiudet tuottaa yrityksen taloutta koskevaa informaatiota johdon käyttöön sen eri päätöksentekotilanteissa. Moduulissa taloutta tarkastellaan käyttämällä kustannusjohtamisen menetelmiä.

Keskeiset teemat:
- Strategisen johtamisen haasteet
- Arvoketjuajattelu ja yritysverkostot talouden näkökulmasta
- Toimintolaskennan ja suorituskyvyn mittauksen perusteet
- Tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuteen liittyvät laskelmat

Lähiopiskelupäivät:
2 lähiopiskelupäivää Lahdessa
Kohderyhmä:Kaikki johdon laskentatoimesta kiinnostuneet.
Ajankohta:Seuraava toteutus keväällä 2022
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:950 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, etätyöskentelynä itsenäisiä oppimistehtäviä, kehittämistehtävä
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559