Strateginen päätöksenteko ja laskentatoimi


Moduuli antaa osallistujille valmiudet tuottaa yrityksen taloutta koskevaa informaatiota johdon käyttöön sen eri päätöksentekotilanteissa. Moduulissa taloutta tarkastellaan käyttämällä kustannusjohtamisen menetelmiä.

Keskeisiä teemoja ovat:  
- Strategisen johtamisen haasteet
- Arvoketjuajattelu ja yritysverkostot talouden näkökulmasta
- Toimintolaskennan ja suorituskyvyn mittauksen perusteet
- Tuotepäätöksiin ja asiakaskannattavuuteen liittyvät laskelmat

Lähiopiskelupäivät:
2 kpl, syksy 2019 Lahdessa.
Kohderyhmä:Kaikki johdon laskentatoimesta kiinnostuneet.
Ajankohta:Syksy 2019
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lahti
Hinta:850 euroa + alv
Haku:Ilmoitetaan myöhemmin.
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, etätyöskentelynä itsenäisiä oppimistehtäviä, kehittämistehtävä
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559