Näkökulmia kirjanpitoon ja tilinpäätökseen


Moduulin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa opiskelijan yrityksen kirjanpidon, tuloslaskennan ja tilinpäätöksen sisällön tuntemusta casetapausten avulla.  

Keskeisiä teemoja ovat:
- Kirjanpitonormistot
- Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleiset periaatteet
- Liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen arvostuksen ja jaksotuksen erityiskysymyksiä:
     * suunnitelman mukaiset poistot ja verotuksen poistot
     * arvonalentuminen
     * arvonkorotus
     * vaihto-omaisuuden arvostus
     * osatuloutus
     * pakolliset varaukset
     * valuuttamääräisten erien käsittely
- osakeyhtiön omaan pääomaan liittyvät liiketapahtumat
- erilaisten casetapausten hyödyntäminen oppimisessa

Lähiopiskelupäivät:
3 kpl Lahdessa keväällä 2020.
Kohderyhmä:Kaikki yrityksen kirjanpidosta ja/tai tilinpäätöksestä kiinnostuneet
Ajankohta:Kevät 2020
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:850 euroa + alv
Haku:Ilmoitetaan myöhemmin
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, etätyöskentelynä erilaisia oppimistehtäviä, harjoitustyö
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559