Yrityksen kirjanpito


Moduulin tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kirjanpidon perusteisiin ja tilinpäätöksen laatimiseen.

Keskeiset teemat:
- Laskentatoimen määritelmät ja tehtävät
- Tilikauden aikainen kirjanpito pitäen sisällään perusasiat arvostus- ja jaksotuskysymyksistä (mm. suunnitelman mukaiset poistot, poistoero, vaihto-omaisuuden arvostus) sekä arvonlisäverosta
- Tilinpäätöksen laatiminen

Lähiopiskelupäivät:
4 lähiopiskelupäivää Lahdessa
Kohderyhmä:Kaikki yrityksen kirjanpidosta kiinnostuneet
Ajankohta:Seuraava toteutus syksyllä 2021
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1 650 € + alv 24 %
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, itsenäisiä tehtäviä ja harjoituksia, harjoitustyö
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä LUT-yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559