Kansainvälinen liiketoiminta ja kilpailustrategiatKansainväliseen liiketoimintaan ja sen eri osa-alueisiin keskittyvän kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva yrityksen kansainvälistymisprosessin ja kansainvälisen liiketoiminnan keskeisistä kysymyksistä. Kurssilla käsitellään yritysten kansainvälisiä kilpailustrategioita, päätöksentekotilanteita ja kansainvälisiä operaatioita muuttuvassa toimintaympäristössä.  

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:
- Kansainvälisen liiketoiminnan nivoutuminen yrityksen strategiaan ja toimintaan
- Kansainvälinen ydinosaaminen ja kilpailuetu sekä näiden rooli strategisessa suunnittelussa  
- Kohdemarkkinoiden valinta
- Yrityksen kansainväliset toimintamuodot

Lähiopiskelupäivät
4 kpl Lahdessa, seuraava toteutus 2018.
Kohderyhmä:Kansainvälisen tai kansainvälistyvän yrityksen johto- tai asiantuntijatehtävissä toimivat, yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta.
Ajankohta:Seuraava toteutus vuonna 2018
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 6 op
Paikkakunta:Lahti
Hinta:2150 € + alv
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja ja tuntiharjoituksia 32 h. Ryhmätyönä toteutettava harjoitustyö.  Tentti.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Interplay_ muilla moduuleilla.  
Tämä moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.    


Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935